Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Pārdevēju. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Pārdevēja izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

Atgriežot pārtikas preces Pārdevējam, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Pārdevējs patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

PIRCĒJS pie preces saņemšanas pārliecinās par tās kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. Preces neatbilstības gadījumā, veicot neatbilstības fotofiksāciju, ar norādītu atrašanās vietu un laiku, PIRCĒJAM ir tiesības no preces atteikties un to nepieņemt. Paziņojums par neatbilstību un fotofiksācijas materiāli 24h laikā jānosūta uz  Miceri.lv e-pastu.  Ja atteikums tiek atzīts par pamatotu, tad PIRCĒJAM tiek nosūtīta pasūtījumam atbilstoša prece. Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs. 

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.